Southern indoor Masters Supercross 2024

geplaatst in: Nieuws | 0
*Für Deutsch nach unten scrollen.
*Scroll down for English
Facebook event info
Een off road supercross race binnen in een manege voor: 1:8 en 1:10 klassen.

Op zaterdag 6 januari
Registration link 1/10 klassen
-1/10 buggy’s 2WD
-1/10 buggy’s 4WD
-1/10 short course
-1/10 vintage buggy’s 2WD
-1/10 vintage buggy’s 4WD

Op zondag 7 januari
Registration link 1/8 klassen
-brushless 1/8 buggy’s.
-brushless 1/8trucks/truggy’s.

Waar?
In Wintelre bij:
Manege ’t Heideros
Oirschotsedijk 50A
5513 NR Wintelre

Wanneer?
Zaterdag 6 januari 1/10 klassen
Zondag 7 januari 1/8 klasse

Na het succes van 2022 hebben de 2 zuidelijke RC verenigingen Mac de Kempen en Mach-One Helmond de handen weer ineen geslagen.
Deze 2 verenigingen gaan voor de 2e keer in Manege ’t Heideros een uitdagend supercross circuit aanleggen met heuse springschansen en diverse jumps. In 2022 zijn er diverse spannende finales verreden in 1/8 buggy en 1/10 short course. Daarom kregen wij de vraag of we dit in 2023 weer wilden organiseren en uitbreiden met de voltallige 1/10 klasse. Om die reden hebben wij dit jaar 2 dagen de manege afgehuurd.
Ook je buggy afstellen en onderhouden kan binnen in een aangrenzende manege bak.
We rijden volgens het ABC principe.
Het is binnen op een harde zandgrond en het is dus droog.
Ook is er catering aanwezig voor je natje en je droogje. Met aanvulling van een heuse frietkar.
Neem een sleuteltafel, stoeltje en een haspel voor je electra mee. Zodat je je eigen pit ruimte kunt inrichten in de aangrenzende manege bak. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- (betaling voldoen via de mail die je ontvangt na inschrijven).

Let op:
Het terrein gaat pas open om 8:30 u.
Men kan niet overnachten in een camper of caravan op het terrein.
Degene die willen overnachten met een camper of caravan kunnen terecht bij een van de campings in de buurt.
De organisatie zal bij minder als 6 inschrijvingen bij een klasse deze klasse annuleren of eventueel samenvoegen bij een andere klasse die het beste past.
Wel zullen deze klasse aparte klassementen hebben.
Wie kan zich Master noemen na een enerverend dagje racen, binnen in de maneges van de Southern Indoor masters Supercross


*English
An off-road supercross race indoors in a riding arena for: 1/8 en 1/10 classes
On Saturday January 6
Registration link 1/10 classes
-1/10 buggies 2WD
-1/10 buggies 4WD
-1/10 short course
-1/10 vintage buggies 2WD
-1/10 vintage buggies 4WD


On Sunday January 7
Registration link 1/8 classes
-brushless 1/8 buggies.
-brushless 1/8 trucks/truggies.

Where?
In Wintelre at:
Manege 't Heideros
Oirschotsedijk 50A
5513 NR Wintelre

When?
Saturday January 6, 1/10 classes
Sunday January 7, 1/8 classes

After the success of 2022, the 2 southern RC associations Mac de Kempen and Mach-One Helmond have joined forces again.
These two associations will be building a challenging supercross circuit with real jumping ramps and other various jumps for the second time in Manege 't Heideros. In 2022, several exciting finals were raced in 1/8 buggy and 1/10 short course. That is why we were asked if we wanted to organize this again in 2023 and expand it with the entire 1/10 class. For that reason we rented the riding arena for 2 days this year.
You can also adjust and maintain your buggy in an adjacent riding arena.
We drive according to the ABC principle.
It is indoors on a hard sandy soil and is therefore dry.
There is also catering available for your drinks and coffee. With the addition of a real chips and snacks truck.
Bring a table, chair and a reel for your electricity. So you can set up your own pit space in the adjacent riding arena. The registration fee is €20 (payment must be made via the email you receive after registration).

Please note:
The site only opens at 8:30 am.
It is not possible to spend the night in a camper or caravan on site.
Those who want to spend the night with a camper or caravan can go to one of the campsites nearby.
If there are fewer than 6 registrations for a class, the organization will cancel this class or possibly merge it with another class that suits best. However, this class will have separate rankings.
Who can call themselves a Master after an exciting day of racing in the riding arenas of the Southern Indoor masters Supercross?


*Deutsch
Ein Offroad-Supercross-Rennen drinnen in einer Reitschule für: 1/8 und 1/10 klassen.

Am Samstag, 6. Januar
Registration link 1/10 classes
-1/10 Buggys 2WD
-1/10 Buggys 4WD
-1/10 short course
-1/10 vintage Buggys 2WD
-1/10 vintage Buggys 4WD

Am Sonntag, 7. Januar
Registration link 1/8 classes
-Brushless 1/8 Buggys.
-Brushless 1/8 Trucks/Truggies.

Wo?
In Wintelre bei:
Manege 't Heideros
Oirschotsedijk 50A
5513 NR Wintelre

Wann?
Samstag 6. Januar, 1/10 Klassen
Sonntag 7. Januar 1/8 Klassen
Nach dem Erfolg von 2022 haben sich die beiden südlichen RC-Verbände Mac de Kempen und Mach-One Helmond erneut zusammengeschlossen.
Diese beiden Vereine werden in Manege 't Heideros zum zweiten Mal eine anspruchsvolle Supercross-Strecke mit echten Skisprungschanzen und verschiedenen Schanzen bauen. Im Jahr 2022 fanden mehrere spannende Finals im 1/8 Buggy und 1/10 short course klasse statt. Deshalb wurden wir gefragt, ob wir dies im Jahr 2023 erneut veranstalten und auf die gesamte 1/10-Klasse erweitern wollen. Aus diesem Grund haben wir die Reitschule dieses Jahr für 2 Tage gemietet.
Sie können Ihren Buggy auch in einem angrenzenden Reitplatz einstellen und warten.
Wir fahren nach dem ABC-Prinzip.
Es steht drinnen auf einem harten Sandboden und ist daher trocken.
Für Ihr Getränk und kaffee steht Ihnen auch ein Catering zur Verfügung. Mit der Ergänzung um einen echten food truck.
Bringen Sie einen Schlüsseltisch, einen Stuhl und eine Spule für Ihren Strom mit. So können Sie sich im angrenzenden Reitplatz einen eigenen Boxenplatz einrichten. Die Anmeldegebühr beträgt 20 € (die Zahlung erfolgt per E-Mail, die Sie nach der Anmeldung erhalten).

Bitte beachten Sie:
Die Seite öffnet erst um 8:30 Uhr.
Eine Übernachtung im Wohnmobil oder Wohnwagen ist vor Ort nicht möglich.
Wer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen übernachten möchte, kann einen der nahegelegenen Campingplätze aufsuchen.
Wenn für einen klasse weniger als 6 Anmeldungen vorliegen, wird die Organisation diesen klasse absagen oder ihn möglicherweise mit einem anderen klasse zusammenlegen, der am besten zu Ihnen passt. Für diese Klasse wird es jedoch separate Ranglisten geben.
Wer kann sich nach einem aufregenden Renntag in den Reithallen des Southern Indoor Masters Supercross Meister nennen?